Met behulp van een risicobeoordeling heeft Salud Foodgroup Europe vastgesteld dat binnen onze toeleveringsketen op het gebied van de volgende onderdelen de grootste milieu-impact wordt gemaakt:

  • CO2-uitstoot en klimaatverandering
  • Voedselverlies en -verspilling
  • Waterverbruik en -verspilling
  • Biodiversiteit, bodemgezondheid en ecosysteem
  • Verpakkingsmaterialen

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.