Wij geloven dat organisaties een sleutelrol spelen bij het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot en het bouwen van een veerkrachtige, CO2-emissievrije economie.

Momenteel brengen we de CO2-voetafdruk van ons hoofdkantoor in Oosterhout in kaart zodat we precies weten wat de omvang van onze uitstoot is. De volgende stap is het jaarlijks in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van onze hele toeleveringsketen. Zo kunnen we ieder jaar concrete stappen nemen om onze CO2-uitstoot terug te dringen en onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Ambitie
In 2025 willen we de netto uitstoot van broeikasgassen in onze hele toeleveringsketen met 25% verminderd hebben.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.