Voor de productie van voedsel zijn veel grondstoffen nodig. Bij voedselverlies en -verspilling gaan deze verloren. Ook de energie die in de teelt, verpakking, transport en koeling van het voedsel is gestoken, gaat verloren. Door te investeren in het effici├źnter produceren, oogsten, hanteren en distribueren van onze producten, dragen we bij aan het terugdringen van voedselverlies en -verspilling.

Ambitie
In 2025 willen we voedselverlies en -verspilling binnen al onze activiteiten met 25% verminderd hebben.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.