Over de hele wereld is water een onderwerp van toenemende zorg. De vraag naar water door gemeenschappen, de industrie en de landbouw neemt toe, terwijl er door aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering tegelijkertijd steeds meer watertekorten ontstaan. Dat zorgt in veel regio’s voor steeds meer problemen. En dat brengt niet alleen mensen en bedrijven in gevaar, maar ook de natuurlijke ecosystemen die zo afhankelijk zijn van dezelfde waterbronnen.

Optimalisatie van het waterbeheer op de boerderij
Om onze bijdrage op het gebied van watermanagement te leveren, werken we samen met The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Een initiatief dat in Nederland is opgericht met als missie het behalen van 100% duurzame handel van groenten en fruit vanuit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Om de SIFAV-partners als Salud Foodgroup Europe en hun leveranciers te ondersteunen, werd een basket of approved water standards ontwikkeld. Dit is gedaan in samenwerking met Good Stuff International (GSI); een deskundig adviesbureau op het gebied van waterduurzaamheid. Het basket of approved water standards heeft als doel watermanagement op landbouwbedrijven in gebieden met hoge waterrisico’s te optimaliseren.

Ambitie
In 2025 is ten minste 70% van ons ingekochte volume uit regio's met een hoog waterrisico afkomstig van geverifieerde boerderijen.

Daarnaast willen we (nog) meer betrokken zijn bij en samenwerken met onze producenten en partners om zo samen een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid op stroomgebiedniveau in watermanagementprojecten

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.