Klimaatverandering verstoort ecosystemen en veroorzaakt een achteruitgang in biodiversiteit. Zonder voldoende biodiversiteit kunnen ecosystemen niet goed functioneren. En zonder biodiversiteit is leven op aarde niet mogelijk. Voor een duurzame toekomst is een gezonde planeet noodzakelijk.

‘Van boer tot bord’-strategie
Alle EU-landen hebben zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De strategie waarmee de EU dit doel wil bereiken is de Europese Green Deal. De ‘van boer tot bord’-strategie is een initiatief van de Europese commissie binnen deze Green Deal. Deze strategie is erop gericht gezonder voedsel produceren, voedselzekerheid en een eerlijk inkomen voor landbouwers te waarborgen en de ecologische voetafdruk verkleinen. Duurzaam en gezond voedsel produceren is noodzakelijk om de doelstellingen van de Europese Green Deal te behalen.

De Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) is een belangrijke pijler van de Europese Green Deal. Salud Foodgroup Europe draagt hier onder andere aan bij met het Bee-odiversity-project .

Ambitie
De komende jaren willen we (nog) meer betrokken zijn bij en samenwerken met onze producenten en duurzame initiatieven als SIFAV en Earthworm Foundation, om samen onze toeleveringsketen regeneratief, veerkrachtig en duurzamer te maken.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.