Bij Salud Foodgroup Europe zijn we altijd op zoek naar manieren om onze producten te verpakken die de minste milieu-impact hebben. We streven daarbij naar een balans tussen effectievere verpakkingen en minder voedselverspilling voor een zo duurzaam mogelijke totaaloplossing.

Hiervoor houden we ons aan de Europese Richtlijn verpakkingen. Een van de maatregelen hieruit is dat verpakkingen voldoen aan de zogenoemde essentiële eisen, erop gericht om verpakkingen al in de ontwerpfase te verduurzamen. Het gaat om eisen aan de vervaardiging en samenstelling van de verpakking, de recyclebaarheid en de terugwinning van verpakkingsmateriaal.

Single Use Plastics-richtlijn
De wet- en regelgeving is permanent aan verandering onderhevig. Als gevolg van nieuw beleid (denk aan de overgang naar een circulaire economie voor verpakkingen) worden bestaande wetten continu geactualiseerd en komen er nieuwe bij. Een voorbeeld hiervan is de Single Use Plastics-richtlijn die in 2021 van kracht werd om wegwerpplastics tegen te gaan. De packaging coordinator van Salud Foodgroup Europe houdt de veranderende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Als importeur en producent hebben we een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij afvalbeheer. In Nederland bestaat hiervoor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit betekent dat importeurs en producenten die een product als eerste in Nederland aan de handel brengen, verantwoordelijk zijn voor het product tijdens de hele levenscyclus, inclusief afvalbeheer. Als producent zijn we verantwoordelijk voor:

  • het zorgen voor een passende beschikbaarheid van een innamesysteem voor alle verpakkingen van Salud Foodgroup Europe die afval zijn geworden;
  • een informatieplicht richting afvalstofhouders over afvalpreventiemaatregelen, innamesystemen, hergebruikvoorzieningen en de preventie van zwerfafval;
  • het beschikken over de financiële en organisatorische middelen om de UPV na te komen.

Ambitie
Het is onze ambitie om de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die sinds 1 januari 2023 van kracht is, na te leven. Bovendien willen we meer gaan samenwerken met producenten en verpakkingsleveranciers voor de ontwikkeling en verbetering van recyclebare primaire en secundaire plastic verpakkingen. Dit geldt voor al onze productgroepen waaronder de appetizers en de
avocado-, guacamole- en tortillaproducten.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.