Bij Salud Foodgroup Europe geloven we dat samenwerken de sleutel is tot een duurzamere samenleving. Zowel binnen onze toeleveringsketen als met andere bedrijven en non-profitorganisaties werken we samen om, met elkaar, sneller en slimmer tot duurzamere oplossingen te komen. Want samen bereiken we meer.

SIFAV (IDH)
Sinds 2022 zijn we lid van The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Een initiatief dat in Nederland is opgericht en gecoördineerd door IDH, The Sustainable Trade Initiative. De missie van SIFAV is het behalen van 100% duurzame handel van groenten en fruit vanuit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. SIFAV wil op grote schaal impact creëren door beleid, doelstellingen en gezamenlijke acties binnen onder andere de avocadosector op elkaar af te stemmen.

In SIFAV’s programmastrategie voor 2025 ligt de nadruk op het verkleinen van de ecologische voetafdruk in de toeleveringsketen van alle leden, en het hebben van een positieve invloed op belangrijke kwesties, arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens.

Sedex
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) is een ledenorganisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor duurzaam ondernemen. De missie van Sedex is om datagestuurde inzichten, tools en diensten te leveren om bedrijven te helpen hun resultaten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur continu te verbeteren. We werken samen met Sedex om onze producenten en leveranciers beter te kunnen beoordelen.

Agriplace
Agriplace ontwikkelt met een wereldwijd complianceplatform oplossingen voor boeren over de hele wereld om hen te helpen veilig en duurzaam te produceren. Door digitale transformatie en de kracht van verbinding maakt Agriplace agrarische compliance eenvoudig en betaalbaar voor boeren en kopers wereldwijd. Samen met hun snel groeiende netwerk zorgen ze voor een efficiënt en veilig nalevingsbeheer van boerderij tot bord.

Omdat Salud Foodgroup Europe lid is van SIFAV, heeft Agriplace voor ons een betrouwbare tool voor duurzaamheidsrisico’s ontwikkeld om de due diligence-risicobeoordeling van onze partners op te bouwen. Daarnaast gebruiken we het complianceplatform van Agriplace om onze inkopers en onze kwaliteits- en duurzaamheidsafdeling te helpen bij het verzamelen, beheren en delen van kwaliteits- en duurzaamheidsgerelateerde informatie van onze leveranciers.

Earthworm Foundation
Earthworm Foundation is een wereldwijde non-profitorganisatie die er, samen met haar leden en partners, aan werkt om van waardeketens een motor van welvaart voor gemeenschappen én ecosystemen te maken. Het is de missie van Earthworm Foundation om de relatie tussen mens en natuur positief te beïnvloeden.

Omdat de meeste medewerkers van Earthworm Foundation ter plaatse werken waar de problemen zich voordoen, kunnen ze direct werken aan schaalbare en praktische oplossingen voor mens en natuur. Nieuwe manieren van produceren en zakendoen creëren, schalen en testen ze direct in het veld.

We werken met de Earthworm Foundation om, samen met onze leveranciers, te werken aan concrete oplossingen voor de sociale en ecologische uitdagingen waarmee onze producenten worden geconfronteerd.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.