Better for people and society

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel. We produceren en distribueren avocadoproducten en meer, maar we willen ook iets teruggeven aan de samenleving. Binnen én buiten ons bedrijf. Het creëren van sociale waarde komt terug in al onze activiteiten.

MVO betekent voor Salud Foodgroup Europe ook dat we investeren in onze eigen mensen. We streven ernaar al onze werknemers een motiverende, inspirerende en prettige werkomgeving te bieden. Onze focus ligt daarbij op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het erkennen van vaardigheden en prestaties en het belonen van inspanningen.

Diversiteit binnen ons personeelsbestand moedigen we aan. We geloven dat het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en ervaringen leidt tot meer tevreden werknemers en meer innovatie binnen de organisatie.

 

Our society

Het produceren en distribueren van bevroren avocadoproducten brengt bepaalde uitdagingen en risico’s met zich mee. Hier zijn we ons bewust van. We nemen onze verantwoordelijkheid en minimaliseren de negatieve effecten waar mogelijk. Maar om te bouwen aan een duurzame toekomst is méér nodig. Daarom vinden we het belangrijk ook op maatschappelijk gebied een rol te spelen.

Met verschillende activiteiten dragen we bij aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en maken we een positieve sociale en ecologische impact.

Dit doen we samen met onze partners. We delen onze kennis en expertise met elkaar. Samen bundelen we onze krachten om te werken aan een duurzamere samenleving.

Salud Foodgroup werkt sinds 2012 in Mexico samen met een coöperatieve organisatie. Bij deze sociale onderneming zijn 300 boeren aangesloten die samen een sterkere onderhandelingspositie hebben. De gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften van de boeren en van haar gemeenschap staan altijd voorop.

Dankzij deze samenwerking worden er veel nieuwe werkmogelijkheden gecreëerd. Inmiddels werken er ruim 17.000 medewerkers in de keten onder global social standard conditions. Daar zijn we trots op.

Salud Foodgroup Europe is fel tegen kinderarbeid en slavernij, in welke vorm dan ook, en controleert hier grondig op. De sociale audits, die worden uitgevoerd bij onze producenten, houden we nauwlettend in de gaten. Ook werken er medewerkers van ons ter plaatse waar ze de producenten minimaal jaarlijks bezoeken en streng controleren op mogelijke misstanden.

Our ambition
Het is onze ambitie om altijd en overal te handelen met respect voor de mensenrechten, de belangen van onze medewerkers en de wet- en regelgeving van elk land en elke regio waarin we actief zijn. Het is ons doel dat in 2025 minimaal 90% van onze leveringen uit hoogrisicolanden afkomstig is van producenten met een wereldwijd geaccepteerde sociale certificering.

Ook willen we sterke banden creëren met de gemeenschappen van onze avocadoproducenten in Mexico en Peru. Daarnaast willen we bijdragen aan milieubehoud, onderwijsondersteuning en samenwerkingen met de lokale gemeenschap in Oosterhout, Nederland, waar ons hoofdkantoor staat. Het Bee-odiversity-project in samenwerking met onder andere het Oosterhoutse bijenhoudersgilde is hier een concreet voorbeeld van. 

We vinden het belangrijk dat medewerkers en hun gezinnen in onze toeleveringsketen voldoende onderdak, voedsel, educatie en andere benodigdheden kunnen verschaffen met hun inkomen. In ons leefbaarloon-onderzoek onderzoeken we de loontransparantie en hoe we eventuele leefbaarloon-tekorten kunnen aanpakken.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.