Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel. We produceren en distribueren avocadoproducten en meer, maar we willen ook iets teruggeven aan de samenleving. Binnen én buiten ons bedrijf. Het creëren van sociale waarde komt terug in al onze activiteiten.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.