MVO betekent voor Salud Foodgroup Europe ook dat we investeren in onze eigen mensen. We streven ernaar al onze werknemers een motiverende, inspirerende en prettige werkomgeving te bieden. Onze focus ligt daarbij op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het erkennen van vaardigheden en prestaties en het belonen van inspanningen.

Diversiteit binnen ons personeelsbestand moedigen we aan. We geloven dat het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en ervaringen leidt tot meer tevreden werknemers en meer innovatie binnen de organisatie.

 

Our society

Het produceren en distribueren van bevroren avocadoproducten brengt bepaalde uitdagingen en risico’s met zich mee. Hier zijn we ons bewust van. We nemen onze verantwoordelijkheid en minimaliseren de negatieve effecten waar mogelijk. Maar om te bouwen aan een duurzame toekomst is méér nodig. Daarom vinden we het belangrijk ook op maatschappelijk gebied een rol te spelen.

Met verschillende activiteiten dragen we bij aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en maken we een positieve sociale en ecologische impact.

Dit doen we samen met onze partners. We delen onze kennis en expertise met elkaar. Samen bundelen we onze krachten om te werken aan een duurzamere samenleving.

Commitments

Onze activiteiten hebben effect op mens, maatschappij en omgeving. Daarvoor nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ecologisch duurzame werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Met onze activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van de lokale samenleving in Mexico en Peru en een positieve sociale en ecologische impact maken op de wereld van vandaag en morgen.